23/10/2015

Chính sách nhân sự

Chính sách nhân sự Xác định đội ngũ nhân sự là nền tảng cho mọi thành công, Trelizart đã và đang tích cực xây dựng một […]
23/10/2015

Hồ sơ tuyển dụng

Hồ sơ tuyển dụng CV (bằng tiếng Việt và tiếng Anh nếu có): – Có ảnh mới nhất đính kèm trong CV – Nêu rõ quá […]
Khuyến Mãi Mới
Hotline  
FACEBOOK CHAT